_Αγιάσματος_Πηγών.JPG
Δ.Σ. Αγιάσματος

Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. Αγιάσματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου:

Ιστοσελίδα Δημοτικού Σχολείου Αγιάσματος